Chào mừng bạn đến với Kalimba34.com

Tại đây chúng tôi bán một số đàn kalimba với giá tốt nhất, mỗi đàn kalimba mà chúng tôi bán là một nhạc cụ thực sự.

GO Kalimba
Đàn Đàn Kalimba 34 phím SEEDS gỗ Óc Chó Đen Bắc Mỹ

Đàn Đàn Kalimba 34 phím SEEDS gỗ Óc Chó Đen Bắc Mỹ

Đàn Đàn Kalimba 34 phím SEEDS gỗ Óc Chó Đen Bắc Mỹ

Giá: 2.376.000đ

Sale: 1.980.000đ

Xem thêm

Đàn Kalimba 17 Phím Cơ Bản – Kiểu Dáng Tiện Dụng

Đàn Đàn Kalimba 34 phím SEEDS gỗ Óc Chó Đen Bắc Mỹ

Giá: 230.000đ

Sale: 115.000đ

Xem chi tiết
Đàn Kalimba 17 Phím Cơ Bản – Kiểu Dáng Tiện Dụng

Cega Nai Xanh Gỗ Gụ

Đàn Kalimba 17 Phím Cega Nai Xanh Gỗ Gụ – Manhogany – Tặng Full Phụ Kiện

XEM THÊM
Đàn Kalimba 17 Phím – Hoa Sen Gỗ Gụ – Manhogany – Tặng Full Phụ Kiện

Đàn Kalimba 17 Phím – Hoa Sen Gỗ Gụ – Manhogany – Tặng Full Phụ Kiện

Đàn Đàn Kalimba 34 phím SEEDS gỗ Óc Chó Đen Bắc Mỹ

Giá: 485.000

Sale: 285.000đ

Xem thêm